Psykiatriforeningernes Fællesråd i Region Hovedstaden består af 17 medlemsforeninger

Som i tæt samarbejde med hinanden, politikere og ansatte i psykiatrien,

forsøger at fremme den enkeltes borgers mentale sundhed og recovery.

Medlemsforeningerne

ADHD-foreningen

www.adhd.dk

ANGST-foreningen

www.angstforeningen.dk


Bedre Psykiatri – Landsforeningen for pårørende

www.bedrepsykiatri.dk


Depressionsforeningen

www.depressionsforeningen.dk

Foreningen Outsideren

www.outsideren.dk

Landsforeningen Autisme – København

www.autismeforening.dk

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 

www.psykiatribrugere.dk

Landsforeningen for efterladte efter selvmord

www.efterladte.dk

Netværkstedet Thorvaldsen

www.thorvaldsen.dk

OCD-foreningen

www.ocd-foreningen.dk

Peer-Netværket Danmark

www.peernet.dk

SIND

www.sind.dk

SIND Ungdom

www.sindungdom.dk

SIND Helsingør

Skizofreniforeningen

www.skizofreniforeningen.dk

Spor – Landsforeningen for voksne med senfølger af seksuelle overgreb 

www.landsforeningen-spor.dk

Bestyrelsen

For perioden 23 april 2022 – foråret 2023


Formand:

Kim Kjelgaard (SIND Hovedstadens Regionskreds)

E-mail: psykiatriforening.formand@gmail.com


Kasserer:

Urs Preiselberg (Bedre Psykiatri)

E-mail: nordum2010@gmail.com

1. Næstformand:

Hanne Nielsen (Bedre Psykiatri, Egedal)

E-mail: habo@pc.dk

2. Næstformand:

Yael Schade (SIND Hovedstadens Regionskreds)

E-mail: psykiatriforening.naestformand2@gmail.com


Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Knud Fischer Møller (LAP Kbh./Frederiksberg)

Jesper Jørgensen (SIND Helsingør)


Suppleanter i prioriteret rækkefølge: