Nyheder
På denne side kommer der løbende nyheder om Fællesrådet virke og aktiviteter.
God læsning.

Mødekalender:

08.03.21 Bestyrelsesmøde (online)

12.05.21 Dialogmøde m. Region H (online)

01.06.21 Bestyrelsesmøde (online)

21.06.21 Bestyrelsesmøde (Bedre Psykiatri)

29.06.21 Dialogmøde m Dialogforum Ledelse (online)

14.09.21 Debat arrangement op til Regionsvalget

27.09.21 Dialogmøde m. Region H

21.


Juni 2021

Første Fysiske møde i 2021

Fællesrådet gør sig klar til KV/RV

Endelig, fristes man til at sige, kunne vi mødes og kigge hinanden i øjnene.

Den 21. juni mødtes vi i Bedre Psykiatris lokaler på Læderstræde. Dagens helt store tema var fællesrådets gennemslagskraft. Som et fællesråd der repræsentere 17 foreninger har vi en enorm viden, gode idéer og ikke mindst en enorm rygsæk fyldt med erfaringer. Det har administrationen og politikerne brug for at kende til, hvis vi skal udvikle psykiatrien positivt her i Region Hovedstaden. Hvordan formidler vi bedst muligt vores budskaber?


For at give os inspiration og svar på netop dette fik vi besøg af den nyligt afgåede formand for Fællesrådet Mads Engholm (Formand for Bedre Psykiatri).

12.


Maj 20.21

Virtuelt dialogmøde mellem Psykiatriforeningernes Fællesråd og Social- og psykiatriudvalget

Den 12. maj havde Fællesrådet et dialogmøde med Social- og psykiatriudvalget i Region Hovedstaden og administrationen.


Mødets temaer var:

  • Patientinddragelse
  • Styrkelse af samarbejdet
  • Erfaringer fra pandemien

Det blev til en god snak og vi glæder os til løbende at samarbejde med begge parter. Vi har mange ting der kan forbedres og det fik politikere og administration at høre. Heldigvis føler vi også at vi blev lyttet til.

26.


November 2020

Jesper Troels Jensen som ny formand

& flere nye ansigter i bestyrelsen

Efter et velafholdt årsmøde, som blev udskudt af nogle omgange grundet corona, har Fællesrådet sig en ny bestyrelse.


Nu tidligere formand Mads Engstrøm styrede slagets gang og takkede altså af efter flere års tro tjeneste. Hermed overgav han depechen til en enstemmigt valgt Jesper Troels Jensen (indstillet af ADHD-Foreningen), som altså de næste to år kommer til at stå i spidsen for fællesrådet.


Kasserer Tina Vaarby Laursen (Bedre Psykiatri) forsætter i sit virke. Det samme gælder Kim Kjelgaard (SIND-Hovedstaden) som bibeholder den ene næstformandspost, mens den anden tilgik Kenneth Engstrøm (Skizofreniforeningen) som altså udgør ledelsen af fællesrådet.

Bestyrelsesposterne blev fordelt således

Bestyrelsesmedlemmer:         

Bodil Aagerup, indstillet af Bedre Psykiatri         

Hanne Skou Kadziola, indstillet af LAP Nordsjælland        

Jimmi Elley Graversen, indstillet af SIND Ungdom        

Knud Fischer-Møller, indstillet af LAP

København/Frederiksberg    

Mogens Lebeda, indstillet af Outsideren        

Tanne Kiel, indstillet af SIND-Hovedstadens  

Yael Schade, indstillet af SIND-Hovedstadens   

Helle Cleo Borrowmann, indstillet af SPOR      

Ivan Larsen, indstillet af Netværksstedet Thorvaldsen

Suppleanter, i prioriteret rækkefølge:       

Cornelius Christiansen, indstillet af LAP Kbh/Frb.      

Eva-Marija Opresnik, indstillet af Autismeforeningen        

Adchara Andersen, indstillet af SIND-Hovedstaden      

Troels Gade, indstillet af LAP Kbh/Frb.

Tim Larsen, indstillet af Bedre Psykiatri        

Hanne Olsson Dragø, indstillet af SIND-Hovedstaden       

Charlotte Tune, indstillet af Bedre Psykiatri       

Susan Anette Feldskov, indstillet af SIND-Hovedstaden

Kirsten Hybschmann, indstillet af Bedre Psykiatri

Jesper Troels Jensen fremhævede, at det var dejligt

med en så bredt sammensat bestyrelse, og han glædede sig til det kommende

samarbejde.